Posición Atleta Categ Club Marca Viento
1 FLORENCIA JAZMIN SUAREZ U12 CHAMA 10.86 _
2 RENATA JOAQUINA VARELA U12 GE 12.25 _
3 JUANA MURGIER U12 GARIN 12.55 _
4 EMILIA DE ABREU U12 GE 12.71 _
5 SABINA BELEN PEREIRA U12 LÑ 13.24 _
6 EMILIA REY FORTES U12 RYAN 13.33 _
7 RENATA SERFATI U12 AAPCH 14.09 _